ایرج گلسرخی

ایرج گلسرخی

ایرج گلسرخی فولکلورشناس و نویسنده ایرانی می باشد.  حوزه های تخصصی​ وی مطالعات هنر هنرهای زیبا هنرهای نمایشی موسیقی و آواز ایران و اسلام است.

کتاب های ایرج گلسرخی

روایت شاهنامه به نثر


تاریخ جادوگری