جان برن ساید

جان برن ساید

جان برن ساید، زاده ی 19 مارس 1955، نویسنده ای اسکاتلندی است.برن ساید در رشته ی زبان انگلیسی و اندیشه و ادبیات اروپایی از کالج هنر و تکنولوژی کمبریج فارغ التحصیل شد. او که قبلا مهندس نرم افزار بوده، از سال 1996 تا کنون به نویسندگی مستقل روی آورده است. برن ساید اکنون استاد نویسندگی خلاق در دانشگاه سنت اندروز است و علاوه بر نویسندگی خلاق، به تدریس ادبیات و شعر آمریکا نیز می پردازد.

کتاب های جان برن ساید

گنگ محل


۲۷,۵۰۰ تومان