ریچارد لاکمن

ریچارد لاکمن

ریچارد لاكمن (متولد 17 مه 1956 ، شهر نیویورک) جامعه شناس آمریکایی و متخصص جامعه شناسی مقایسه ای تاریخی، استاد دانشگاه در آلبانی، SUNY است.
لاكمن را بیشتر به عنوان نویسنده کتاب "سرمایه داران علی رغم خودشان" می شناسند که چندین جایزه از جمله جایزه کتاب برجسته علمی جامعه شناس آمریکایی را دریافت کرده است. در این کار، لاكمن نشان می دهد که روابط بین نخبگان به جای مبارزه طبقاتی، یا هر مجموعه دیگری از عوامل ارائه شده توسط مورخان دیگر، در درجه اول ایجاد یا عدم ایجاد سرمایه داری در اوایل اروپا مدرن است. بعداً، او از نظریه درگیری نخبگان خود برای تحلیل بحران سیاسی در ایالات متحده استفاده كرد.

کتاب های ریچارد لاکمن

قدرت دولت ها