عزالدین محمود بن علی کاشانی

عزالدین محمود بن علی کاشانی

عزالدین محمود بن علی کاشانی، (درگذشته ۷۳۵ ق)، از دانشمندان، عارفان و شاعران بزرگ قرن هشتم هجری قمری بود که در علوم متداول دوران خود خصوصاً ادبیات، فلسفه، عرفان، کلام و حدیث مهارت داشته‌ است.

کتاب های عزالدین محمود بن علی کاشانی