کاتلین تیلور

کاتلین تیلور

کاتلین ای. تیلور نویسنده علوم محبوب و دانشمند تحقیقاتی در گروه فیزیولوژی، آناتومی و ژنتیک در دانشگاه آکسفورد است. در ژوئیه 2012 وی به عنوان عضو علمی موسسه غذا، مغز و رفتار منصوب شد. تیلور در دانشگاه آکسفورد تحصیل کرد و در آنجا فیزیولوژی و فلسفه خواند. وی از دانشگاه استرلینگ فوق لیسانس روانشناسی گرفت و دکترای علوم اعصاب محاسباتی را از دانشگاه آکسفورد دریافت کرد.

کتاب های کاتلین تیلور

شستشوی مغزی