راندولف ام نسه

راندولف ام نسه

راندولف ام نسه (Randolph M. Nesse) (متولد 1948) پزشک، دانشمند و نویسنده آمریکایی است که به خاطر نقش خود به عنوان بنیانگذار رشته پزشکی تکامل و روانپزشکی تکاملی مشهور است. وی استاد علوم زندگی و استاد بنیاد ASU در دانشگاه ایالتی آریزونا است، جایی که وی در سال 2014 مدیر بنیانگذار مرکز تکامل و پزشکی شد. وی پیش از این استاد روانپزشکی، استاد روانشناسی و استاد تحقیق در دانشگاه میشیگان بود جایی که او برنامه تکامل و سازگاری انسانی را هدایت کرد و به تأسیس یکی از اولین کلینیک های اختلالات اضطرابی در جهان کمک کرد و تحقیقاتی در مورد واکنش های عصبی و غدد درون ریز به ترس انجام داد.

کتاب های راندولف ام نسه