دبلیو مایکل کلی

دبلیو مایکل کلی

دبلیو مایکل کلی بیش از نیم میلیون کتاب فروخته است، بیشتر آنها در مورد ریاضیات و آموزش است. از عناوین وی می توان به Rookie Teaching for Dummies ، The Complete Idiot's Guide to Calculus و کتاب Humongous از مشکلات ریاضی SAT اشاره کرد. او به همراه همسر، پسر و دختران دوقلوی خود در جنوب مریلند زندگی می کند.

کتاب های دبلیو مایکل کلی

مسائل آماری