فاطمه دانشورجلیل

فاطمه دانشورجلیل

فاطمه دانشورجلیل متولد سال 1356، عضو اهل قلم و انجمن قلم ایران از سال ۱۳۹۵، مسئول بخش سایت فرهنگی و مذهبی به دخت به مدت چهار سال، همکاری با سایت حوزه هنری مرکز (آفرینش های ادبی) به مدت دو سال، همکاری با مجلات امیدان و پویندگان(بسیج دانش آموزی) به مدت دو سال، همکاری با پژوهشگاه امام صادق قم برای نگارش داستان کوتاه زندگی شهدای روحانی به مدت دو سال، بازرس اول انجمن قلم ایران سال ۹۷ تا ۹۹ می باشد.

کتاب های فاطمه دانشورجلیل

فقط بیا