دانیل درچر

دانیل درچر

دانیل درچر یک متخصص بانکی باتجربه است که در تجارت الکترونیکی امنیت در طیف وسیعی از بانک ها سمت هایی داشته است. فعالیت های اخیر وی در زمینه تجارت امنیتی بر روی اتوماسیون، یادگیری ماشین و داده های بزرگ متمرکز بوده است. در میان دیگران، دانیل دکترای اقتصاد سنجی از دانشگاه فنی برلین و کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار از دانشگاه آکسفورد دارد.

کتاب های دانیل درچر

اصول اولیه بلاکچین