ایبن الکساندر

ایبن الکساندر

ایبن الکساندر، زاده ی 11 دسامبر 1953، متخصص علوم اعصاب و نویسنده ی آمریکایی است.الکساندر در کارولینای شمالی به دنیا آمد. او ابتدا به دانشگاه کارولینای شمالی و سپس به دانشکده ی پزشکی دانشگاه دوک رفت. الکساندر در سال 1987 از دانشکده ی پزشکی فارغ التحصیل شد و پس از آن، در همین دانشکده و مرکز پزشکی دانشگاه هاروارد به تدریس و پذیرش مراجعان روی آورد.

کتاب های ایبن الکساندر