بئاتریکس سائول

بئاتریکس سائول

بئاتریکس سائول، متولد هودارت د لا موته در 10 نوامبر 1950 در شارنتون-ل-پونت، در وال-د-مارن (فرانسه)، مورخ هنر و متصدی میراث عمومی است. وی از ابتدای فعالیت خود در 1976 به موزه ملی قلعه های ورسای و تریانون پیوند خورده است و از نوامبر 2010 تا نوامبر 2016 آن را هدایت کرد.

کتاب های بئاتریکس سائول

کاخ ورسای