پیتر کریسپ

پیتر کریسپ

پیتر کریسپ (متولد 20 مه 1958) نویسنده انگلیسی کتابهایی در زمینه تاریخ برای کودکان است. او بیش از نود کتاب منتشر کرده است. 

کتاب های پیتر کریسپ

شکسپیر