مایک کریسپ

مایک کریسپ

مایک کریسپ به خاطر کارهایش در زمینه آموزش فیلمبرداری تلویزیونی BBC Action Action (1987) ، نمایش دیک امری (1963) و Seconds Out (1981) شناخته شده است.

کتاب های مایک کریسپ