میچل جی پرینستاین

میچل جی پرینستاین

میچل جی پرینستاین نویسنده و استاد روانشناسی است. وی مدیر سابق روانشناسی بالینی در دانشگاه کارولینای شمالی در چاپل هیل و استاد برجسته روانشناسی جان ون سترز است. وی همکار انجمن روانشناسی آمریکا و هم انجمن علوم روانشناسی است.

کتاب های میچل جی پرینستاین