ماریو پریکن

ماریو پریکن

ماريو پريكن مدرس خلاقیت و مشاور مستقیم بازاریابی است که تیم های خلاق را از آژانس های تبلیغاتی و بخش های بازاریابی آموزش می دهد. او در آلمان زندگی می کند.

کتاب های ماریو پریکن

مبانی خلاقیت در تبلیغات