دانیل مارزونا

دانیل مارزونا

دانیل مارزونا متولد 1969 ، در بوخوم رشته تاریخ هنر و فلسفه را فراگرفت. از سال 2001 تا 2004 در موسسه هنرهای معاصر نیویورک کار کرد. در سال 2004 وی با النا کارلینی انتشارات ناوادو پرس را تاسیس کرد و شروع به انتشار متن های متعددی درباره هنر معاصر کرد. وی از سال 2007 تا 2014 مدیر كنراد فیشر گالری در برلین بود. در سپتامبر 2014 او گالری خود را در برلین-کروزبرگ افتتاح کرد.

کتاب های دانیل مارزونا

هنر مفهومی