ایوان کلیما

ایوان کلیما

ایوان کلیما، زاده ی 14 سپتامبر 1931، نویسنده ای اهل چک است.کلیما دوران کودکی خود را در ترزیناشتات گذراند. بسیاری از آثار کلیما و هم عصرانش در دوره ای ممنوع الانتشار شدند اما او از کشورش خارج نشد و به گفته ی خود، در کنار شادی ها و اندوه های هموطنانش ماند. او در سال 1969 به دعوت دانشگاه میشیگان، برای تدریس به آمریکا رفت. کلیما یک سال بعد به پراگ بازگشت و به نوشتن نمایشنامه و داستان روی آورد اما آثارش تا سال 1989 فقط در خارج از چکسلواکی منتشر می شدند. کلیما در سال 2002 موفق شد جایزه ی فرانتس کافکا را به خاطر یک عمر فعالیت ادبی از آن خود کند.
جایزه ی فرانتس کافکا
برنده جایزه ی فرانتس کافکا در سال 2002

کتاب های ایوان کلیما

عشق اول من


سفرهای خطرناک من


روح پراگ


عاشقان یک شبه


اسکلت زیر فرش


نه فرشته نه قدیس


کارگل