نیکلاس تورنیکه

نیکلاس تورنیکه

نیکلاس تورنیکه ، دکتر روانپزشک است و از سال 1991 تا زمان شروع یک مشاوره خصوصی در سال 1998 به عنوان یک روانپزشک ارشد در بخش روانپزشکی عمومی در زادگاهش کالمار سوئد کار کرده است. وی مجوز خود را به عنوان روان درمانگر در سال 1996 بدست آورد، و در ابتدا به عنوان یک متخصص درمان شناختی آموزش دیده است.

کتاب های نیکلاس تورنیکه