نیکلاس اچ اسمیت

نیکلاس اچ اسمیت

نیکلاس هیو اسمیت (متولد 1962) فیلسوف استرالیایی و استاد فلسفه دانشگاه مک کواری است. اسمیت به دلیل تحقیقات در زمینه هرمنوتیک ، فلسفه سیاسی و اندیشه چارلز تیلور مشهور است.

کتاب های نیکلاس اچ اسمیت

چارلز تیلور