فاطمه مشهدی رستم

فاطمه مشهدی رستم

فاطمه مشهدی رستم، نویسنده کودک و نوجوان، سال 1346 در تهران متولد شد. وی به طور جدي از سال 1364 وارد حوزه‌ نويسندگي براي كودكان و نوجوانان شد. ازجمله نخستين كتاب‌هايش می‌توان «ترانه‌هاي شاد براي كودكان»، «آبجي نيم‌وجبي من»، «رنگين كماني از كفش» و «تاپ تاپ تاپ» را نام برد. از دیگر آثار مشهدی رستم می‌توان به  «روزه‌ كله گنجشكي»، «شب مثل بهشت»، «باغبان و فرشته‌ آه»، «من و مادربزرگ و اينترنت»، «روزی به جز روزهای دیگر»، «آبجی نیم وجبی من»، «باید برای دریا نامه بنویسم»، «رنگین کمانی از کفش» و «من و بابا و چرخ جادو» اشاره کرد.

کتاب های فاطمه مشهدی رستم

زندگی یعنی همین