تونی اندرسون

تونی اندرسون

تونی اندرسون در سال 1950 متولد شد، در آکسفورد انگلیسی خواند و در بریتانیا و خارج از کشور زبان تدریس کرد. او به عنوان ویراستار و نویسنده برای تلویزیون، کتاب و تئاتر کار کرده است و اخیراً آثار مربوط به موضوعات روسی/قفقازی را ویرایش کرده است. او در سامرست زندگی می کند.

کتاب های تونی اندرسون

بازاریابی گوریلی