هیزل سون

هیزل سون

هازل سون یک هنرمند بریتانیایی است که در استودیوهای لندن و کیپ تاون و در سراسر جهان کار می کند.
او با آبرنگ و روغن نقاشی می کند و مخصوصاً به خاطر روش آبرنگ مستقیم خیس به مرطوب و استفاده از رنگدانه های غنی و تضاد شدید نور و سایه مشهور است. شکل، فاصله و لحن موضوع اصلی اوست. ارقام، حیات وحش آفریقایی و عمل منبع اصلی مرجع هستند.

کتاب های هیزل سون

نقاشی با آبرنگ در 10 دقیقه