مایکل بوتکوس

مایکل بوتکوس

مایکل باتکوس در اتیس پارسونز در لس آنجلس و کالج طراحی مرکز هنر در پاسادنا ، کالیفرنیا آموزش دید. او تکنیک های تصویرسازی و ارائه ، همراه با طراحی شخصیت و توسعه بصری ، را به متخصصان صنعت هنر و هنرجویان تجاری تجاری آموزش داده است.

کتاب های مایکل بوتکوس

شروع طراحی