تورج ژوله

تورج ژوله

تورج ژوله محقق، مولف و مدرس فرش دستباف ایران است.
ژوله متولد ۲۰ شهريور ماه ۱۳۴۷ در تهران است و از سال ۱۳۶۸ مطالعات و فعالیت‌های مستمر در حوزه‌های مختلف فرش دست باف را آغاز کرد. تحقیق، تالیف، تدریس و تولید فرش دست‌باف در کنار همکاری با سازمان‌ها و مراکز مرتبط نظیر شرکت سهامی فرش ایران، مرکز تحقیقات فرش دست‌باف، مرکز ملی فرش ایران و سردبیری فصلنامه قالی ایرانی در کارنامه تجارب کاری او قرار دارد.
حاصل پژوهش‌های او کتاب‌های پژوهشی در فرش ایران، شناخت فرش، برخی مبانی نظری و زیر ساخت‌های فکری، برگی از قالی خراسان است.

کتاب های تورج ژوله

پژوهشی در فرش ایران