توماس سی وانگ

توماس سی وانگ

توماس وانگ ، مدیر شرکت مشاوره بین المللی Wang Associates International ، متخصص در معماری منظر و برنامه ریزی و طراحی شهری است. او همچنین در دانشگاه میشیگان و دانشکده کارشناسی ارشد طراحی هاروارد تدریس کرده است.

کتاب های توماس سی وانگ

اسکیس های مدادی