دیوید واتکین

دیوید واتکین

دیوید جان واتکین (7 آوریل 1941 - 30 اوت 2018) مورخ معماری بریتانیایی بود. او همکار ممتاز پیترهاوس، کمبریج و استاد برجسته تاریخ معماری در گروه تاریخ هنر در دانشگاه کمبریج بود. او همچنین در موسسه معماری شاهزاده ولز تدریس می کرد.
اصلی ترین هدف تحقیقاتی واتکین معماری نئوکلاسیک بود، به ویژه از قرن 18 تا به امروز، و او به طور گسترده ای در این زمینه مقاله منتشر کرد. او همچنین در موضوعات عمومی از جمله تاریخ معماری غربی (ویرایش چهارم 2005) و معماری انگلیسی: تاریخ مختصر (ویرایش دوم 2001) و همچنین تک نگاری های تخصصی تری درباره معماران منتشر کرد. او عضو افتخاری موسسه سلطنتی معماران بریتانیایی بود. وی نایب رئیس گروه گرجستان بود و از 1980 تا 1995 در شورای بناهای تاریخی و اعضای جانشین آن در میراث انگلیسی عضویت داشت.

کتاب های دیوید واتکین