ماروین هفرمن

ماروین هفرمن

ماروین هفرمن (متولد 1948) متصدی و نویسنده آمریکایی است که پروژه هایی در مورد تأثیر تصاویر عکاسی بر هنر ، فرهنگ بصری و علم برای موزه ها ، گالری های هنری ، ناشران و شرکت ها ایجاد می کند.

کتاب های ماروین هفرمن