لوسی سوتر

لوسی سوتر

لوسی سوتر عکاس ، منتقد و مورخ هنر است. او مدرس گروه مطالعات انتقادی و تاریخی کالج رویال هنر است. نوشته های او درباره هنر و عکاسی معاصر شامل مقاله هایی در Girls! دخترا! دخترا! در هنرهای معاصر (عقل ، 2011) ، تصاحب (گالری وایت چپل ، 2009) و مدل های نقش: هویت زنانه در عکاسی معاصر (اسکالا ، 2008).

کتاب های لوسی سوتر

چرا عکاسی هنری؟