استن لانگمن

استن لانگمن

استن لانگمن دکترای خود را در دانشگاه کرتین در استرالیای غربی در سال 2014 به پایان رساند. تمرکز اصلی تحقیقاتی او بر روی اشتراک دانش برای توسعه است و اینکه چگونه سازمان های توسعه ای که در خوشه های دانش درگیر هستند می توانند به افراد برای ایجاد ظرفیت کمک کنند. علایق تحقیقاتی بیشتر شامل استفاده از عکاسی به عنوان روش گردآوری داده های مفید و قابل اجرا است. علاوه بر این، استن همچنین تحقیقاتی را برای توسعه یک رویکرد جدید برای ارزیابی آموزش در HRM انجام داده است.

کتاب های استن لانگمن

عکاسی