هیلده هاین

هیلده هاین

هیلده هاین (Hilde S. Hein) متولد سال 1932، دانشیار فلسفه، آمریتا در کالج مقدس کراس است. از کتابهای قبلی وی می توان به موزه در حال گذار: چشم انداز فلسفی (2000) و اکتشاف: موزه به عنوان آزمایشگاه (1990) اشاره کرد.

کتاب های هیلده هاین

هنر عمومی