ایلس ساند

ایلس ساند

ایلس سند فارغ التحصیل الهیات از دانشگاه آرهوس است، جایی که پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در مورد C.G. یونگ و سورن کیرکگور به پایان رساند. او همچنین در چندین رویکرد روان درمانی آموزش دیده است و در انجمن روان درمانی دانمارک ثبت شده است. پس از چندین سال استخدام به عنوان کشیش کلیسای ملی دانمارک ، اکنون به عنوان سرپرست ، مربی ، سخنران و درمانگر کار می کند.

کتاب های ایلس ساند