مهدی مقیم اسلام

مهدی مقیم اسلام

مهدی مقیم اسلام متولد سال 1360، مدرس مهارت های زندگی و مدیر سایت life skill است. او علاوه بر این ، در زمینه ازدواج موفق سمینار ها و کارگاه های زیادی داشته است.

کتاب های مهدی مقیم اسلام

همسرداری با گاو بنفش