حامد وحدتی نسب

حامد وحدتی نسب

حامد وحدتی‎نسب، متولد ۱۳۵۲ دارای دکترای انسان‎شناسی پیش از تاریخ از دانشگاه ایالتی آریزونا و پسادکترا از دانشگاه آلبرتای کانادا در باستانشناسی مولكولی است. وی استادیار گروه باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس، استاد و پژوهشگر مدعو در دانشگاه آكسفورد و همچنین نایب‌رییس انجمن علمی باستانشناسی ایران است. وحدتی‌نسب تاكنون بیش از ۴۰ مقاله علمی به زبا‎ن‎های فارسی و انگلیسی نوشته است.

کتاب های حامد وحدتی نسب