دن فونتنل

دن فونتنل

دکتر دن فونتنل، بیش از سی سال است که به جوانان لوئیزیانا کمک می کند. او در ارائه تکنیک های فرزندپروری به والدین به آنها در درک و مقابله با مشکلات رفتاری، اجتماعی یا عاطفی کودک کمک می کند. او که در نیواورلئانز متولد و بزرگ شده است، مشاور بسیاری از برنامه های جوانان در مجاورت شهر بوده و تعدادی کارگاه آموزشی برای معلمان و سرپرستان در زمینه های مختلف رفتار نوجوانان ارائه می دهد. فونتنل به عنوان یکی از اعضای فعال جامعه، در جلسات برای بسیاری از مدارس خصوصی و دولتی نیواورلئان سخنرانی کرده است. سخنرانی های او بر مدیریت و درک رفتار کودکان و نوجوانان متمرکز است و برای افرادی است که با کودکان کار می کنند.

کتاب های دن فونتنل

کلیدهای رفتار با نوجوانان