مارگارت فریث

مارگارت فریث

مارگارت فریث (متولد: 1943) نویسنده کتابهای متعدد کودک است، از جمله چندین عنوان در کتاب "کی بود؟" مجموعه هایی مانند توماس آلوا ادیسون کی بود، لوئیس بریل کی بود؟، فرانکلین روزولت کی بود؟ وودرو ویلسون کی بود؟ او در شهر نیویورک زندگی می کند.

کتاب های مارگارت فریث

توماس ادیسون که بود؟