جنی فوازالحسن

جنی فوازالحسن

جنی فوازالحسن (متولد 1985) نویسنده و نویسنده داستان کوتاه لبنانی برنده جایزه لبنانی است. او از سال 2008 به عنوان روزنامه نگار و نویسنده تلویزیون کار کرده است.
الحسن در بتوراتیج، ناحیه کورا متولد شد. اولین رمان او آرزوهای ممنوعه جایزه سیمون هایک را از آن خود کرد و هر دو رمان او، من، او و دیگر زنان و سومین رمان او، طبقه نود، نامزد جایزه بین المللی داستانهای عربی شدند. سومین رمان او اولین رمانی بود که به انگلیسی ترجمه شد. هر دو رمان فهرست کوتاه به ایتالیایی ترجمه شده اند.
فوازالحسن در سال 2015 در بین 100 زن بی بی سی قرار گرفت، برنامه ای دو هفته ای که زنان الهام بخش در سراسر جهان را شامل می شد.

کتاب های جنی فوازالحسن

طبقه 99