الک لیندا بوشهلز

الک لیندا بوشهلز

 الک لیندا بوشهلز متولد میندن (وستفالن) در سال 1966 ، تحصیل در رشته تاریخ هنر، مطالعات آلمانی و تئاتر در کلن و در دانشگاه آزاد برلین. از آن زمان به عنوان نویسنده مستقل، روزنامه نگار و واسطه هنری در رسانه های مختلف کار کرده است: همکاری در پروژه های مختلف نمایشگاهی و فیلم، تا راهنمایان تور 1998 در ایتالیا. چندین سال به عنوان مربی آزاد موزه در Gemäldegalerie برلین کار کرد.

کتاب های الک لیندا بوشهلز

پابلو پیکاسو