دیمیتری مرشکفسکی

دیمیتری مرشکفسکی

مرشکفسکی نویسنده روس، نماینده مکتب سمبولیسم در ادبیات این کشور است که حدود ۱۰۰ سال پیش، با استفاده از منابع و ماخذ، زندگی مستند لئوناردو داوینچی نقاش ایتالیایی شهیر عصر رنسانس را به قالب رمان درآورده است. در این رمان، به شخصیت درونی این نقاش پرداخته شده و مقاطع مختلف زندگی داوینچی از کودکی تا بزرگسالی روایت می شود. لئوناردو داوینچی در سیر اتفاقات این داستان از نوجوان تشنه علم و دانش تا پژوهشگری پر جنب و جوش در حوزه ریاضی، هنر و حکمت تغییر می کند.

 

کتاب های دیمیتری مرشکفسکی

بیشتر بخوانید

شب های روشن ادبیات روسیه

در طول تاریخ هزار ساله ی روسیه، ادبیات این سرزمین جایگاه منحصر به فردی در فرهنگ، سیاست و تکامل زبان شناختی مردم روس داشته است