ناهید کاشی چی

ناهید کاشی چی

ناهید کاشی چی فرزند محمود کاشی چی، موسس انتشارات گوتنبرگ است. وی در سن ۱۵سالگی همزمان با کار در انتشارات پدر، زبان روسی را در انجمن روابط فرهنگی ایران - شوروی آموخت و بعدها از مدرسه عالی ترجمه فارغ التحصیل شد. وی پیش از این مجموعه آثار چخوف همچون «باغ آلبالو»، «مرغ دریایی»، «سه خواهر»، «ایوانف»، «خرس»، دایی وانیا و... را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب ها برای چندمین بار بازچاپ شده اند.

کتاب های ناهید کاشی چی

آواز قو و چند تک پرده ای دیگر


نمایشنامه ایوانف


نمایشنامه مرغ دریایی


باغ آلبالو


خرس


نمایشنامه دایی وانیا


نمایشنامه سه خواهر


آلکساندر پوشکین


نامه ها جلد ۱


نامه ها جلد 2


نامه ها جلد ۳