اشلی مریمن

اشلی مریمن

اشلی مریمن نویسنده دو کتاب پرفروش نیویورک تایمز: تاپ سگ: علم پیروزی و باخت و پرورش، شوک: تفکر جدید در مورد کودکان می باشد. مریمن از استقبال منتقدان و بازرگانی بسیار برخوردار بوده است. ایمیل و رسانه های اجتماعی مملو از مطالبی برای خواندن آثار او است: مقاله وی در نیویورک تایمز، "از دست دادن برای شما خوب است"، در 24 ساعت اول انتشار 40،000 بار در فیس بوک به اشتراک گذاشته شد.

کتاب های اشلی مریمن

روشی متفاوت در تربیت فرزند