کامیار سنایی

کامیار سنایی

دکتر کامیار سنایی مترجم ایرانی متولد سال 1357 می باشد. روانشناس، مشاور، هیپنوتراپ و عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی می باشد.

کتاب های کامیار سنایی

فرزند پروری بدون شرط!