فرزاد گلی

فرزاد گلی

فرزاد گلي متولد سال 1350، پزشک، فلوشیپ پزشکی روان‌تنی، مدیر موسسه علمی تحقیقاتی دانش تندرستی، هیئت علمی دانشگاه انرژی مدیسین کالیفرنیا آمریکا، پژوهشگر مهمان دانشگاه فرایبورگ آلمان و دانشگاه اوهایو امریکا می باشند.

کتاب های فرزاد گلی