پیتر برجس

پیتر برجس

پيتر برجس (J. Peter Burgess) (زاده 1 ژوئن 1961 در مونیخ ، آلمان) فیلسوف و دانشمند علوم سیاسی است. او استاد و مدیر کرسی ژئوپلیتیک ریسک در Ecole Normale Supérieure، پاریس و استاد پژوهش در مرکز حقوق، علوم، فناوری و مطالعات جامعه (LSTS) در Vrije Universiteit Brussel است. او ویراستار سری مجموعه Routledge New Security Studies است. تحقیقات و نوشتارهای او مربوط به محل ملاقات بین علم، فرهنگ و سیاست به ویژه در اروپا است که اخیراً بر نظریه ارزش و فناوری های دیجیتال متمرکز شده است. وی 18 کتاب و بیش از 100 مقاله در زمینه های فلسفه، علوم سیاسی، مطالعات جنسیتی، تاریخ فرهنگی، مطالعات امنیتی و نظریه فرهنگی منتشر کرده است. او در سیاست های تحقیقاتی و آموزشی در نروژ، فرانسه، لهستان و کمیسیون اروپا مشارکت داشته است. علاوه بر این، او تعدادی از پروژه های تحقیقاتی مشارکتی جامع را با شرکای نروژی و اروپایی توسعه داده و هدایت کرده است.

کتاب های پیتر برجس

بررسی های جدید امنیت