نازی عظیما

نازی عظیما

نازی (پرناز) عظیما در تهران به دنیا آمده. با داشتن دیپلم ریاضی وارد رشته پزشکی شده، اما پس از یک سال تغییر رشته داده و در دوره ی لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی و در دوره ی فوق لیسانس، کتابداری درس خوانده. با این حال می گوید همیشه ادبیات فارسی را دوست داشته و سوای ادبیات جدید، از دوران مدرسه خواننده متون کهن مثل قابوسنامه و کلیله و دمنه و تذکره الاولیا… یا دیوان شاعران چون نظامی و شاهنامه و حافظ و سعدی و غیره بوده.کار حرفه ای او در ایران کتابداری بوده و در مرکز خدمات کتابداری با خانم پوری سلطانی کار می کرده. از اعضای کانون نویسندگان ایران، شورای نویسندگان و هنرمندان، و انجمن کتابداران ایران بوده است.در سال ۱۳۶۲از ایران خارج شده و به فرانسه و سپس به آمریکا رفته. سابقه ی کار با رادیو فردا و صدای آمریکا را دارد و در حال حاضر ساکن آمریکا است.از ترجمه های او: پیرمرد و دریا (ارنست همینگوی)، میشل فوکو( ژوزه گیلیرمه)، زیر آسمان های جهان (گفت وگوی رامین جهانبگلو با داریوش شایگان) ، دفتر پرسش ها(پابلو نرودا)، هفت صدا از آمریکای لاتین (ریتا گیبرت)، فردیت خلاق نویسنده و تکامل ادبیات (میخائیل خراپچنکو) و در نومیدی بسی امید است (الکساندر دوبچک) را می توان نام برد. او همچنین همراه با بهاءالدین خرمشاهی مجموعه ای از داستان های کوتاه و بلند هنری میلر را با عنوان “شیطان در بهشت” ترجمه کرده و مقاله مربوط به خیام را در کتاب پنج اقلیم حضور ایرانی (داریوش شایگان) ترجمه کرده است. سه ترجمه او نیز اجازه انتشار نیافته که عبارتند از عشق در سال های وبایی (گابریل گارسیا مارکز)، یهودیان ایران و موسیقی ایرانی (آلن شائولی) و آبروی فقر (مجید رهنما).

کتاب های نازی عظیما

هفت صدا


وداع با اسلحه


پیرمرد و دریا


شیطان در بهشت