کتایون مهرآبادی

کتایون مهرآبادی

 در سال 1354 به دنیا آمده و در هر سه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، ریاضی محض خوانده است؛ کارشناسی‌اش را از دانشگاه علم و صنعت، کارشناسی ارشدش را از دانشگاه تهران و دکتری‌اش را در این رشته از دانشگاه تربیت مدرس اخذ کرده است. هم‌اکنون مدرس پاره وقت دانشگاه تهران – پردیس علوم – دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر و  نیز مشاور آموزشی مدارس تهران است. در سوابق او داوری هشتمین جشنواره کتاب‌های آموزشی رشد نیز به چشم می‌خورد.

کتاب های کتایون مهرآبادی