علیرضا صدرمحمدی

علیرضا صدرمحمدی

 دکتر علیرضا صدرمحمدی متولد سال 1339، دارای بورد تخصصی در تبلیغات بین‌المللی و مدرس، دبیر و عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی شركت‌های تبلیغاتی ایران می باشد.

کتاب های علیرضا صدرمحمدی

مارکتینگ


تبلیغات