شاهین ترکمن

شاهین ترکمن

شاهین ترکمن متولد سال 1345، بیش از دو دهه است که مدیریت آژانس تبلیغاتی سیته را بر عهده دارند و از اوایل دهه‌ی هشتاد، انتشارات سیته را راه اندازی کرده‌اند که نخستین انتشارات تخصصی بازاریابی و تبلیغات کشور است. ایشان که طی این سال‌ها به بیش از 100 شرکت صاحب آگهی، مشاوره‌ی تبلیغاتی ارائه کرده‌اند، به مدت سه دوره، ریاست انجمن صنفی شرکت‌های تبلیغاتی ایران را به عهده داشته‌اند.

کتاب های شاهین ترکمن

سرخ و سیاه