اینتر برند

اینتر برند

اینتر برند (Interbrand) بیش از 40 سال است که پیشرو در مشاوره برند در جهان بوده است - پیشگام در کارهای نمادین و جعل بسیاری از ابزارهای ایجاد نام تجاری که امروزه رایج شده است. ما می دانیم که در عصر انتخاب فراوان و سرعت نوآوری ، انتظارات مشتریان سریعتر از مشاغل حرکت می کند. در حالی که تغییرات افزایشی هنوز ضروری است ، اما دیگر کافی نیست. برای پرش از مشتریان و رقبا حرکت های جسورانه ای لازم است. ما این حرکتها را حرکتهای نمادین می نامیم.

کتاب های اینتر برند