کالین شاو

کالین شاو

کالین شاو (COLIN SHAW) در تعدادی از شرکت های تولید چیپ آبی از جمله Mars Ltd. ، Rank Xerox و BT کار کرده است. او یکی از شرکای بنیادی فراتر از فلسفه و نویسنده دو کتاب موفق و تأثیرگذار ایجاد تجربه مشتری بزرگ و تحول در تجربه مشتری است.

کتاب های کالین شاو

مشتری شهودی