مارک جفری

مارک جفری

 مارک جفری (MARK JEFFERY) مدیر ابتکارات فناوری و مدرس ارشد در مرکز تحقیقات فناوری و نوآوری در دانشکده مدیریت کلولوگ است. وی بیش از سی عنوان نشریه در مجله های مدیریت، علمی و فناوری دارد و بیست و چهار مطالعه موردی اصلی را با انتشارات مدرسه تجارت هاروارد منتشر کرده است. وی در Kellogg چندین برنامه اجرایی از جمله بازاریابی مبتنی بر داده مبتنی بر استراتژیک و ارزش استراتژیک رانندگی را از IT هدایت می کند و در بسیاری از سازمان ها از جمله مایکروسافت و DuPont در برنامه های اجرایی سفارشی تدریس می کند. او همچنین شریک مدیر Agile Insights LLC ، یک مشاوره بازاریابی و فناوری (www.agileinsights.com) است.

کتاب های مارک جفری

اصول بازاریابی داده محور